Beste leerlingen

van het 6de

bij juf Kirsten en juf Romy,

 

Elk van jullie zal mee onze samenleving bepalen.
Jullie zijn de ontwerpers van onze toekomst.
 
Daarom gaan we jullie meningen vastleggen in een professionele film. 
Elk van jullie zal haar of zijn weg bewandelen. 
Door deze film blijven jullie altijd een beetje verbonden.


Stap 1. De filmcrews.

Wanneer jullie verdeeld zijn in filmcrews, kan ieder van jullie een taak kiezen: camera, geluid, interview, presentatie of script. Je mag gerust twee dezelfde taken in één groepje kiezen. Indien jullie het wensen, kunnen jullie wisselen tijdens de opnames. Het belangrijkste is om met elkaar goed af te spreken en samen te werken!

 

Tips voor elke verantwoordelijkheid:

Camera: als je filmt, zorg dan dat de iPad of smartphone niet beweegt. Zet hem ergens vast op, maar zorg dat hij niet kan vallen. Als je iemand filmt, zorg dan dat het licht op die persoon valt en dat het niet van achter die persoon komt. Zorg dat een hoofd helemaal in beeld is en sta niet te ver van het te filmen voorwerp. Let op een mooie achtergrond,

bijvoorbeeld geen opeengestapelde stoelen. 

 

Geluid: jij zorgt dat er geen storende bijgeluiden rondom zijn. Het is belangrijk dat de presentatie heel duidelijk hoorbaar is. Desnoods moet je de mensen rondom vragen om even stil te zijn. Tracht niet in een lege ruimte of in de hoek van een lokaal te filmen want anders heb je teveel weergalm. Als je buiten filmt, mag er geen wind zijn anders gaat het geluid verloren. 

Geluid is even belangrijk als de andere taken. 

 

Interview: jij stelt de vraag op jouw sympathieke eigen manier. Niet aflezen van een blad, gsm of tablet Je luistert goed naar de andere en stelt meer vragen als je vindt dat je te weinig antwoord krijgt. Blijf steeds geïnteresseerd luisteren naar de persoon die antwoordt.

 

Script: bij elke opname zeg je het nummer van de vraag en tel je af: " 3, 2, 1...actie" en slaag je je handen op elkaar in beeld. Jij let erop dat het juiste antwoord van je crew wordt ingesproken en dat iedereen haar of zijn mening kan zeggen. Eventueel breng jij tussendoor verslag uit als dat wordt gevraagd.


Presentatie: jij spreekt spontaan en eerlijk, anders gelooft de kijker je niet. Als je spreekt, kijk dan recht in de camera en draai je gezicht niet, anders valt het geluid weg. Probeer niet teveel 'euh' of 'leuk' te zeggen. Niet antwoorden met ja of nee. Daar kunnen we niets mee doen in de montage. Wees niet verlegen. Je kan het !

 

 Stap 2. Test...test...

Het zou mooi zijn als jullie je per groep even willen voorstellen met enkel jullie voornaam, bijvoorbeeld:

"Ik ben Seppe en ik doe de camera, ik heet Ymke en ben verantwoordelijk voor goed geluid, mijn naam is Milla en ik stel de vragen, ik ben Hanne en ik ben de presentatrice van onze filmcrew, ik ben Matteo en ben verantwoordelijk voor het script in ons team..."

en dat opnemen met de tablet of smartphone en doorsturen langs WeTransfer. Dan kunnen wij hier de kwaliteit van beeld en geluid al testen. Bij stap 4 vind je info over het doorsturen.  

 

Stap 3...en ACTIE!

Denk eerst goed na over de opdrachten vooraleer te antwoorden.
Stop de camera na elke vraag met antwoord.

 

Maak het jezelf gemakkelijk, ontspan en ga gezellig ergens zitten met je filmcrew, ver genoeg van de andere filmcrews voor het geluid. Niet te verlegen in een hoekje filmen, maar wel spontaan en zelfzeker zoals jullie onder elkaar kunnen zijn. En laat jullie geniale creativiteit de vrije loop. Succes !!

 

Je kan apart of in groep antwoorden. Maar niet dooreen praten, alsjeblieft. 

Zorg dat elk van jullie eens heeft kunnen filmen en antwoorden.

 

Belangrijkste 4 filmtips:

Stabiel filmen, je zet de tablet of smartphone best ergens op; 
Horizontaal houden, als je een smartphone verticaal houdt, verlies je beeld in montage;
Audio is belangrijk, niet te ver staan om te filmen, let op omgevingslawaai en zet de camera niet te snel af;
Licht laten vallen op wat je filmt, let erop dat het tegenlicht niet te sterk is. 

Achtergrond is ook belangrijk. Bijvoorbeeld geen opeengestapelde stoelen, vuilbakken...  

   

Tip voor de leerkracht:

Omdat we allemaal mensen zijn die zich kunnen vergissen, is het veilig om alle opnames te bewaren tot je het eindresultaat ontvangt.

Om de montage sneller te laten verlopen, zou het handig zijn als de onderstaande vragen verdeeld worden onder de groepjes.

Enkel van de eerste drie vragen hebben we van elke leerling een shot nodig.

 

Jullie opdrachten:

Opdat jullie commentaren duidelijk zouden zijn, 

let op dat jullie niet te ver staan van de camera (maximum 2 meter)

en 

dat jullie toch een mooi beeldkader behouden.

Zorg dat er niet te veel bijgeluid is door bijvoorbeeld een volle speelplaats 

of wind als jullie buiten filmen.

 

1. Om tussen jullie commentaren te kunnen monteren, hebben we van elke van jullie een vreugdesprong nodig terwijl je je voornaam roept.
 
2. Stel jullie voor met enkel je voornaam en wat je graag zou worden later. Als je dat nog niet weet, geen probleem.
 
3. Eerst je voornaam zeggen en dan een ORIGINELE, PERSOONLIJKE boodschap naar je ouders voor later. Bijvoorbeeld: "Ik weet dat ik soms een lastpost ben, maar vergeet niet dat ik altijd van jullie zal houden!" 
 
4. Herinner je je nog die eerste dag in De Schatkist? Vertel kort hoe en door wie de stress verdween.
 
5. Maak je op deze school snel vrienden? Kun je iets vertellen over hoe je vrienden hebt gemaakt? 
 
6. Wat is je lievelingsvak? Begrijp je de leerstof altijd goed? Als je vragen hebt, wat doe je dan?
 
7. Herinner je je nog een moment dat juf Kirsten of juf Romy je heeft geholpen? Of een andere leerkracht? Hoe en met wat heeft zij of hij je geholpen?
 
8. Welke waarden zijn belangrijk in basisschool De Schatkist?
 
9. Weten jullie nog een grappige herinnering die jullie hebben meegemaakt op deze school?
 
10. Waarom kom je graag naar hier? Kan je jezelf zijn op deze school en daar een voorbeeld van geven?
 
11. Wat is volgens jullie écht typisch aan deze school?
 
12. Wat verwachten jullie van onze samenleving in de toekomst?
 
13. Ga je juf Kirsten of juf Romy een beetje missen na dit schooljaar? Heb je nog een boodschap voor haar? Of voor een andere leerkracht, de directie...
 
14. Na volgend schooljaar valt deze klasgroep misschien uiteen, gaat ieder haar of zijn weg. Wat wens je je klasgenoten voor later?
 
15. Vraag juf Kirsten en juf Romy (mooi zou zijn terwijl jullie mee in beeld komen) of er nog hoop is in de jeugd. En in jullie? Gaan zij jullie een beetje missen?
 
16. Wat is jullie ervaring bij dit FilmUur?
 
17. Nadat jullie toestemming vragen aan de leerkracht, tracht nog wat sfeerbeelden te filmen, liefst als de zon schijnt. Graag nog een beeld van een andere groep die bezig is met filmen, de klas in werking, de voorgevel van de school (let op voor het verkeer!!), de speelplaats met volk op, de meest gezellige plekjes van de school...
 

Knap gedaan, folks!!

Als jullie snel de montage wensen, tracht zoveel mogelijk de minder goede shots te wissen en stuur enkel de beste beelden door. Dit doen jullie in onderling overleg. Indien iemand van jullie niet akkoord gaat om een shot te wissen, dan stuur je dit voor alle zekerheid toch wél door.                                       

 

Stap 4.
Doorsturen van het beeldmateriaal voor montage.

Jullie kennen waarschijnlijk WeTransfer.

Tot 2GB blijft het gratis om beeldmateriaal door te sturen.

Daarom vragen we na elk antwoord de camera te stoppen zodat de filmpjes niet te lang worden.

Zorg dat de leerkracht geen extra werk krijgt en tracht dit zo veel mogelijk zelf te doen.  

Het e-mailadres voor het doorsturen is woutervanhecke@yahoo.co.uk

VERMELD BIJ HET DOORSTUREN VAN DE BEELDEN TELKENS BIJ 'TITEL'DE NAAM VAN JULLIE SCHOOL EN LEERKRACHT, BIJ 'BERICHT' ZET JE JULLIE NAAM EN HET NUMMER VAN DE FILMOPDRACHT DIE JE HEBT GEFILMD.

Hieronder vind je eventueel info over het doorsturen langs WeTransfer.

Je kan altijd hulp vragen per mail langs woutervanhecke@yahoo.co.uk 

Stap 5. De Première

We monteren zo snel mogelijk jullie beste commentaren tot een pakkend filmpje en zorgen daarbij dat elk van jullie in beeld komt.

Misschien kunnen jullie alvast een uitnodiging bedenken voor de premièrevoorstelling

van jullie gezamenlijke creatie?

Voor de leerkracht:

                    Graag zouden we nog de lijst ontvangen met de voornamen

van de deelnemende leerlingen. 

   Om hen te bedanken in de eindgeneriek.

 

  Tot snel! 
   Hartelijke groetjes,
    het ID Award-team.