Over het FilmUur:

Om samen met je klasgroep een film te realiseren over vriendschap, over de hulp en steun van leerkrachten, toekomstverwachtingen, wensen voor klasgenoten en ouders...

Een film die de leerlingen later zullen koesteren. Met grappige scenes. Soms ontroerend door pakkende commentaren en mooie muziek.

Meer memorabel dan een klasfoto. Uit de film kan trouwens het beste beeld als foto worden afgedrukt.

 

De filmopdrachten werden sinds 2016 pedagogisch geëvalueerd en aangepast naar de huidige opdrachten. Zodat de klassfeer nog meer wordt versterkt, iedereen aan bod komt en leerlingen op een speelse manier nadenken over belangrijke waarden.

Elke leerling leert zichzelf hierdoor beter te presenteren.

 

Sinds 2016 hebben meer dan 5000 leerlingen en leerkrachten deelgenomen

aan het FilmUur en de FilmExpeditie.

Telkens met grote tevredenheid van leerlingen, leerkrachten en directies!

 

Het concept werd positief beoordeeld door het ministerie van onderwijs omdat het kan gekoppeld worden aan meerdere leergebied- en vakoverschrijdende eindtermen of kerndoelen.

In 2016 schreef Elsie Desmet, persoonlijke assistente van Hilde Crevits, toenmalig viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs, over het FilmUur:

"Het is een eigentijds, pedagogisch instrument dat past in het Europees kader rond wereldburgerschap en democratie".

 

Doelen van het FilmUur en de FilmExpeditie, gekoppeld aan de eindtermen/kerndoelen

(worden momenteel aangepast).

Hoe het verloopt:

De FilmInstructiePagina met filmtips en opdrachten wordt door ons persoonlijk opgesteld voor de klasgroep en 

kan specifiek aangepast worden aan het pedagogisch project van de school.

 Directie en leerkracht kunnen opdrachten en ideeën toevoegen.

Na groen licht van directie of leerkracht filmen de leerlingen de antwoorden op de opdrachten met wat beschikbaar is in de school: tablets, smartphones,.. 

Wij staan stand-by per mail, Whatsapp en telefoon, maar komen dus niet naar de school.

Het beeldmateriaal kunnen de leerlingen gratis naar ons doorsturen voor montage langs WeTransfer.

De leerkracht ontvangt zo snel mogelijk de verborgen link van de eindmontage. 

Het concept is zodanig opgebouwd dat de leerkracht geen extra werk ervaart.

 

In sommige scholen wordt de film op USB-sticks gezet en bij de proclamatie meegegeven aan elke leerling.

 

Meerdere leerkrachten hebben het FilmUur opgenomen in hun programma en bieden dit wekelijks/maandelijks aan aan hun leerlingen.

 

Basisschool De Schatkist te Berchem met juf Kirsten en juf Romy,

of De Schakel te Sint-Laureins met juf Hilde,

of Driestap Leut met juf Steffi

nemen al vier tot zes achtereenvolgende jaren telkens enthousiast deel.