Over het FilmUur:

Om samen met je klasgroep een film te realiseren over vriendschap, over de hulp en steun van leerkrachten, toekomstverwachtingen, wensen voor klasgenoten en ouders...

Een film die de leerlingen later zullen koesteren. Met grappige scenes. Soms ontroerend door pakkende commentaren en mooie muziek.

Meer memorabel dan een klasfoto. Uit de film kan trouwens het beste beeld als foto worden afgedrukt.  

Elke leerling komt evenwaardig in beeld. 

De klasgeest wordt versterkt. Elke leerling leert zichzelf beter te presenteren.

Vorige schooljaren hebben meer dan 3500 leerlingen en leerkrachten deelgenomen aan het FilmUur en de FilmExpeditie. Telkens met grote tevredenheid. Het concept werd positief beoordeeld door het ministerie van onderwijs omdat het kan gekoppeld worden aan meerdere leergebied- en vakoverschrijdende eindtermen of kerndoelen. "Het is een eigentijds, pedagogisch instrument dat past in het Europees kader rond wereldburgerschap en democratie".

Doelen van het FilmUur en de FilmExpeditie, gekoppeld aan de eindtermen/kerndoelen

(worden momenteel aangepast).

Hoe het verloopt:

De FilmInstructiePagina met filmtips en opdrachten wordt door ons persoonlijk opgesteld voor de klasgroep en 

kan specifiek aangepast worden aan het pedagogisch project van de school.

 Directie en leerkracht kunnen opdrachten en ideeën toevoegen.

Na groen licht van directie of leerkracht filmen de leerlingen de antwoorden op de opdrachten met wat beschikbaar is in de school: tablets, smartphones,.. 

Wij staan stand-by per mail, Whatsapp en telefoon, maar komen dus niet naar de school.

Het beeldmateriaal kunnen de leerlingen gratis naar ons doorsturen voor montage langs WeTransfer.

De leerkracht ontvangt zo snel mogelijk de verborgen link van de eindmontage. 

Het concept is zodanig opgebouwd dat de leerkracht geen extra werk ervaart.

 

In sommige scholen werd de film op USB-sticks gezet en bij de proclamatie meegegeven aan elke leerling.

 

Sommige leerkrachten hebben het FilmUur opgenomen in hun programma en bieden dit wekelijks/maandelijks aan aan hun leerlingen.